Stacks Image 934
OBS!
Begränsat antal platser - Föranmäla krävs !

SUBTERRANEA - Ett unikt evenemang på en unik plats

Boka din biljett här

föranmälan krävs

Tabergsgruvan - Taberg

Ett unikt evenemang på en unik plats

Stacks Image 342
Maj 2019 fick besökarna i Tabergsgruvans unika miljö för första gången möjlighet att ta del av en unik tvärkonstnärlig kulturupplevelse.
Bakom projektet stod Scenkonst Jönköping som projektledare och en lokal konstnärsgrupp som med stöd av Leader Västra Småland bjöd in publiken till en unik komposition av måleri, ljusinstallationer, skulptur, videokonst och musik.
Tabergsgruvan, en naturmiljö, värd att bevara för framtida generationer, skulle visas på ett helt nytt sätt.
September 2020 öppnar vi portarna till gruvan igen. Genom stöd av Region Jönköpings Län och Jönköpings Kommun har vi möjligheten att bjuda på ytterligare en kulturupplevelse av hög klass. Även den här gången ansvarar vår lokala operagrupp Minopera för den musikaliska delen. De kommer genom ett bidrag av Statens Kulturråd kunna bidra med nyskriven musik i samarbete med tonsättaren Christofer Elgh.
Årets konstnärliga utgångspunkt är den mystiska berättelsen om "Orfeus och Euridyke".
Både konstnärerna och musikerna kommer att bearbeta ämnet i en gemensam konstnärlig process.

Fakta

 

Tidsplan

12:e september 2020

kl 11:00 – 12:15
| Invigning konsert med världspremiär musik

Evenemanget öppnas av Jönköpings länsmuseichef Johan Gärskog som hälsar välkommen. Första gruvkonserten. Begränsat antal biljetter. Upplev en liveperformance med en tvärkonstnärlig komposition av konst, ljusdesign och nyskriven musik av Christofer Elgh. Alla konstnärer kommer att finnas på plats.

kl 12:30 – 13:30 | Konsert 2

Andra gruvkonserten. Begränsat antal biljetter. Upplev en liveperformance med en tvärkonstnärlig komposition av konst, ljusdesign och nyskriven musik av Christofer Elgh.

kl 14:00 – 15:00 | Musikguidning

kl 15:00 – 16:00 | Musikguidning

kl 16:00 – 17:00 | Musikguidning

Begränsat antal biljetter. Tvärkonstnärligt. Lokalproducerat. Professionellt.
Pga Corona väljer vi att hålla guidningar varje timme. Föranmäl dig gärna. Guidningen är gratis men du kan swisha valfri belopp efter guidningen för att stötta det lokala kulturlivet.
Livemusik - det anges - annars spelas musik in.

13 Sep

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

19 Sep

11:00 med livemusik
12:30 med livemusik
14:00
15:00
16:00

20 Sep

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
OBS! ta med hjälmar (cykelhjälm) och ficklampa pga Corona ska vi inte ta hjälmar som finns
Stacks Image 888
Stacks Image 892
 

Rekommendationer

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19!

Subterranea II följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridningen. Vi försöker aktivt motverka köer och stora publikansamlingar, vi underlättar för besökarna så att de kan hålla avstånd och påminner om det skulle uppstå trängsel. Vi har utarbetat en plan för att göra Subterranea för deltagare och publiken så säkra som möjligt.

Vad är ditt ansvar som publik och artist/musiker?

 1. Kom bara när du är helt frisk och utan symptom.
 2. Tvätta händerna eller använder handsprit innan och efter aktiviteten.
 3. Håll avstånd till andra. Framför allt framför ingången, toaletten och under aktiviteterna. Tänk på att föregå med gott exempel.
 4. Alla aktiviteter kräver föranmälan.

Följande åtgärder har vi gjort:

 1. Vi har satt en begränsning på 45 biljetter per föreställning och biljetterna måste bokas i förväg på www.scenkonst.nu/subterranea
 2. Vi försöker aktivt motverka köer och stora publikansamlingar och påminner om det skulle uppstå trängsel.
 3. Skräp slängs på anvisad plats.
 4. I möjligaste mån kommer vi vara utomhus, så vi rekommenderar kläder efter väder.
 5. Vi gör 1m markeringar vid ingången och vid toaletten för att underlätta avståndshållande. Vi markerar sittplatser för att undvika att publiken sitter för nära varandra.
 6. Det finns alltid handdesinfektion på plats.
 7. Vi sätter upp information till besökare vid ingången.
 8. Aktiviteter och föreställningar genomförs inom en markerad plats.
 9. Ta gärna med en filt och egen fika.
Stacks Image 738
Stacks Image 366
Stacks Image 363
Stacks Image 360
Stacks Image 375
Stacks Image 357
Stacks Image 372
Stacks Image 369
Stacks Image 378
Stacks Image 1078
Stacks Image 1095
Stacks Image 1101
Copyright © 2020 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea