Sören Nordenström

Konstnär

Stacks Image 120
Förutom att arbeta med bildkonst har jag ett stort intresse för hur vi människor agerar i olika sammanhang och miljöer. Ett sätt att arbeta med detta har varit att skapa plattformar och rum där aktörer från en rad olika konstarter samarbetar runt ett gemensamt tema, gärna i udda miljöer.
Konsten ska finnas på platser där vi människor lever våra liv och inte i stängda rum.
Opera ska ut på gator och torg, bildkonst kan gärna ställas ut på en bilkyrkogård och en hel show med musik, dans, akrobatik, måleri, ljusdesign gör sig ibland bättre i en gruva än på en konventionell scen.

Om Atlantis projekt

Årets tema är Atlantis. Myten om en civilisation som sjönk i havet när vredgade gudar förfärades över det liv i synd som invånarna ägnade sig åt.
Det är lätt att återkoppla till vår tid när hela vår civilisation står under hot om undergång.
Är det makthavarnas agerande eller kan det vara så att vi alla inom oss har de egenskaper som lett fram till den situation vi nu befinner oss i?

De 7 dödssynderna är begrepp som i oändliga tider funnits i vår tankevärld, även långt innan religionerna gjorde anspråk på dem.
Är det tankar vi kan lära oss av även i vår tid?

Mitt bidrag till årets Subterranea är att illustrera dessa tankar med min pensel.

Subterranea 2023

Stacks Image 164
Stacks Image 150
Stacks Image 158

Sören Nordenström

subterranea