Christofer Elgh

Kompositör
Stacks Image 40
Christofer Elgh är född 1969 och uppväxt i Åmål, Dalsland, Sweden.
Sedan 1997 har han varit verksam som tonsättare och konstnär. I sin verksamhet har musikdramatiken och den sceniska gestaltningen alltid varit central i skapandet. Intresset för text, rörelse och dess gestaltning i olika miljöer är viktigt och betydelsefullt för honom.
Som tonsättare har han intresserat sig för gränsöverskridande projekt där olika medier och kulturella miljöer möts i nya konstellationer. Nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik och kammarmusik är former som han rör sig fritt i och låter samverka med andra konstarter.
Här är några verkligt overkliga tankar från mig om arbetet:
Att göra Alice i underlandet i Tabergs gruva, det är att vända saker upp och ned och göra det otillgängliga tillgängligt.
Att göra det dolda synligt och det synliga dolt.
Att göra det omöjliga möjligt och möjligen det möjliga omöjligt
Att göra det obegripliga begripligt och det begripliga obegripligt
Och det viktiga oviktigt.
Om musiken
Musiken är en scenisk rumslig komposition för sopraner, baryton, antika cymbaler, sångskålar och elektronik sammansmälter i gruvrummet. Sångarna är utplacerade i rummet och interagerar via röst, antika cymbaler och klangskålar. Kompositionen har öppen form där ensemblen genom lyssnande och samspel styr musikens flöde, utveckling och durata. Musikens kan förändras eller bibehållas utifrån sångarnas egna intentioner om hur verket vid just denna tillfälle skall gestaltas. Musiken skall vara specifik för ensemblen i bergsrummet. Akustiken och sångarnas placering är central. Samarbetet med ljusdesign och konstnärer ger möjligheter i gruvans rum. Gruvor och stenbrott har egenartad akustik och vi kan ge dem en ny funktion än det från början var tänkt. Gruvans klingande funktion kan en ny förståelse för rummets historia, betydelse och framtida möjligheter. Jag vill skapa skapa ett nytt möte mellan människans röst, den förädlade metallen och gruvrummet vi skapat i jordens inre.

subterranea