Christofer Elgh

Kompositör
Stacks Image 40
Christofer Elgh föddes år 1969 i Åmål i Dalsland Sverige och har studerat komposition för Sven-David Sandström, Xavier Alvarez, Salvatore Sciarrino, Pär Lindgren, Bent Sörensen, Hans Gefors och Kent Olofsson. Han har komponerat ett åttiotal verk däribland nydanande opera, orkestermusik, elektronisk musik, musik till dansföreställningar, teater och filmprojekt.
Musikdramatik, text, rörelse och scenisk gestaltning i olika former är centralt i hans skapande. Som tonsättare har han intresserat sig för gränsöverskridande projekt där olika medier och kulturella miljöer möts i nya konstellationer.
Christofers musik har framförts av åtskilliga ensembler och orkestrar runtom i världen och hans senaste uppsättning av operan ”Valerie’s voice” gick för fulla hus och fick strålade recensioner. Han har porträtterats i Sveriges Television, presenterat den amerikanske tonsättaren Conlon Nancarrow i Sveriges Radio, samt medverkat i Musikrevyn.
Hans musik finns på CD produktioner med Norrbotten Neo, Peärls before swine experience, KROCK samt gitarristerna Mats Bergström och Mårten Falk.
Om musiken
Musiken är en scenisk rumslig komposition för sopraner, baryton, antika cymbaler, sångskålar och elektronik sammansmälter i gruvrummet. Sångarna är utplacerade i rummet och interagerar via röst, antika cymbaler och klangskålar. Kompositionen har öppen form där ensemblen genom lyssnande och samspel styr musikens flöde, utveckling och durata. Musikens kan förändras eller bibehållas utifrån sångarnas egna intentioner om hur verket vid just denna tillfälle skall gestaltas. Musiken skall vara specifik för ensemblen i bergsrummet. Akustiken och sångarnas placering är central. Samarbetet med ljusdesign och konstnärer ger möjligheter i gruvans rum. Gruvor och stenbrott har egenartad akustik och vi kan ge dem en ny funktion än det från början var tänkt. Gruvans klingande funktion kan en ny förståelse för rummets historia, betydelse och framtida möjligheter. Jag vill skapa skapa ett nytt möte mellan människans röst, den förädlade metallen och gruvrummet vi skapat i jordens inre.

subterranea