Regissören om ¨Alice i underlandet¨

Stacks Image 69
Nästan alla har vi erfarenheter och känslor som kommer fram när vi hör titeln Alice i Underlandet - Alice och hennes fantastiska värld berör många på djupet och boken är lika aktuell idag, mer än 150 år efter senare. Vid första ögonkastet kan man tycka att det bara är en fantastisk fin och fantasifull barnbok men för mig är Alice i Underlandet så mycket mer än så. ”Att våga vara Alice” i en tid där många mår dåligt av att behöva passa in och att ”vara lagom” är något vi alla kan ta med oss från denna fantastiska berättelse.
När jag började jobba med berättelsen utgick jag från de tankarna och känslorna om Alice jag mindes från barndomen. Vad hade satt sig i minnet? Vilka bilder finns kvar? Hur ser jag på Alice och vad händer med berättelsen nu när jag är vuxen? Vad händer med Alice när hon blir vuxen? Hur kan ett teparty med den vuxna Alice, Hattmakaren och Påskharen se ut? Vem är Alice? Vem är Hattmakaren? Påskharen? Finns de? Men visst finns de! De finns i oss alla! Genom vår uppväxt utsätts vi för normer som leder till olika processer i vårt inre. I Alice i Underlandet sätter vi ord och bilder på detta. Tillsammans med Christofers spännande musik och konsten hoppas jag att vi ska kunna bjuda in publiken i denna fantastiska värld och kanske kan den ena eller andre upptäcka sina inre Alice/Hattmakare/Påskhare med flera.

Annika Liljenroth

subterranea