Konstnär

Stacks Image 120
En stor del av mitt liv har jag arbetat med bilder i form av måleri.
Jag har också ett stort intresse för mytologi, sagor och människans historia.
Både hennes inre liv, tankar, drömmar och symboler och den yttre kampen för överlevnad genom årtusendena.
Vi lever på en skör planet i ett oändligt universum och ett lika oändligt universum finns inom oss.
I gränssnittet mellan dessa rum framlever vi våra liv med tiden som ytterligare en märklig dimension, som en utmaning och en möjlighet.
Ställd inför dessa villkor har vi människor, i ett försök att förstå ,skapat en mängd sagor, myter och symboler.
Tabergsgruvans mörka gångar väcker många tankar och ur dess fuktiga väggar framträder lätt bilder ur vårt undermedvetna med våra gemensamma myter och sagor och i mitt inre tycker jag mig här höra en djup ton från universums skapelse.
Genom projektet Subterranea våren 2019 fick jag möjlighet att förena mitt intresse för måleri och människans villkor i en helt fantastisk miljö.
Våren 2020 upprepar vi succén med Subterranea II och nu är det sagan om Orfeus och Eurydike vi kommer att försöka skildra med olika konstuttryck och olika temperament.

Från Subterranea 2019

Stacks Image 147
Stacks Image 51
Stacks Image 49
There are hidden images / Tidy mode active.

Sören Nordström

subterranea