TeaterStickorna
Stacks Image 175
Teaterstickorna är en amatör-teatergrupp
i det fria kulturlivet i Jönköping med omnejd.
Vi har grupper för alla åldrar, men prioriterar arbete med barn och unga.
I vår förening flödar kreativiteten och skaparlusten!
Alla är välkomna! Vi har under den publikfria tiden som varit, riktat arbetet mot föreningens värdegrund. Det har verkligen varit givande. Vi står nu inför en större utvecklingsfas i föreningen.

Men nu ska vi möta er igen, kära publik! Äntligen!

Teaterstickorna har under flera år med stor framgång, arrangerat Gruvteater i Taberg i Emy Stahls regi. När vi fick frågan om att delta i Subterranea förstod vi nog inte vilket stort äventyr det här skulle bli.
Under planeringsfasen med konstnärer, operasångare och kompositören Christofer Elgh växte det konstnärliga sammanhanget enormt! Etablerade professionella konstnärligt utövande aktörer (artister?) som skapar en konstinstallation av bild, skulptur, musik, sång och ljud i gruvans inre, där våra barn och ungdomar ingår i detta unika UNDERLAND!

Vår deltagande grupp har väntat sedan april 2020, på att få iscensätta vår musikalproduktion Alice i Underlandet på Spira. (Nu framflyttad till maj 2022)
Det klart att vi tackade ja till detta samarbete när frågan kom. Upprymdheten och glädjen slog kuller-byttor med utmaningarna.

Hur gör vi med kostymerna, som hänger och väntar på premiären i kostymförrådet?
Hur smutsiga blir de?
Vilka går att använda?
Hur kallt är det i gruvan?
Vad ska vi ha på fötterna?
Hur får vi hjälmarna att smälta in i kostymeringen?
Kostymör och scenograf blev engagerade, och så här blev det.

STORT TACK till alla inblandade!
Stacks Image 145

Martin Ahlberg pedagog och skådespelare

Stacks Image 152

Eva Edevik pedagog och verksamhetsledare.

subterranea