Subterranea I • 25/26 Maj 2019

Hur det började

Hösten 2018 föreslog Peter Matussek, gruvguide vid Taberg, att jag skulle ha en konstutställning i gruvan. Jättebra idé, men som jag såg det hade gruvan potential för mer än måleri. Varför inte ljussätta gruvan, Musik? Skulptur!
Projektet växte snabbt. Scenkonst Jönköping( Wolfgang, Annika med Martina )tog sig an det musikaliska,
Susanne tog ljussättningen, Hans och Peter guidade i gruvan, vi andra; Danilo, Arezoo, Natasha, Marie, Björn och jag bidrog med videokonst, skulptur och måleri.
En kall januaridag var vi på plats för undersökning av gruvan. Till vår fascination och inspiration var gruvan denna vinterdag full av naturliga iskulpturer från golv till tak.
Så många vildhjärnor på en sådan fantastisk plats! Den ena idéen efter den andra föddes.
Väl ute ur gruvan stod vi i snö upp till anklarna medan vi entusiastiskt drog upp riktlinjerna för projektet och märkte nog inte att vi höll på att förfrysa fötterna.
Våren 2019 fick idéerna fastare form, det blev fler gruvbesök, vi fick med oss en lokal scoutförening, ett kaffe företag och allt ledde till sist att vi fick ekonomiskt stöd av Leader, en organisation som fördelar EU- medel till nyskapande projekt som gynnar landsbygdsutvecklingen.
Det är med glädje och stolthet vi nu kan visa upp ett så unikt evenemang på en så unik plats. Vi hoppas att vi med detta bidragit till utvecklingen av regionens kulturliv och till bevarande av Tabergs stora naturvärden

Sören Nordenström
Våren 2019
Stacks Image 127
Artikel från Jönköpings Posten 27 maj 2019
thex Created with Sketch.
Live! • 25/5 2019 kl.11.30 & 13.30
Fit My Video Tag
Annika Liljenroth (sopran), Martina Stenman (tvärflöjt) spelar musik av bland annat E.Grieg och J.Brandon, vars vaggvisa kommer ha Sverige premiär under evenemanget.
Fit My Video Tag
Bildgallerian
Stacks Image 120
Stacks Image 47
Stacks Image 49
Stacks Image 53
Stacks Image 55
Stacks Image 78
Stacks Image 57
Stacks Image 73
Stacks Image 61
Stacks Image 63
Stacks Image 65
Stacks Image 67
Stacks Image 76
Copyright © 2023 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea