Danilo Giannini

Video Art

Stacks Image 289
Jag har varit fotograf så länge jag kan minnas. Antagligen ännu längre. Det analoga fotot var min första kärlek såväl som gammal 16mm film.
Under mina ungdomsår i Florens tillbringade jag mycket tid med experimenterande i mörkrummet och 8mm kortfilmer

Experimenterande och vision. Två hörnstenar i min film-fotografiska produktion.

Om Atlantis projekt

Atlantis myt, legend eller verklighet ?
Ett mysterium som varar i 2000 år?
Eller kanske en varning för kommande generationer?

You must shut down your transmitter

Some audio and video artefacts have been found inside an old abandoned mine in the region of Smaland Sweden.
Experts after careful investigations have come to the conclusion that these are recordings made shortly before the island of Atlantis disappeared forever into the Ocean.
Someone else has proposed the hypothesis that they are instead fragments of a future time yet to come.
Or... maybe, just the figment of the imagination.

Stacks Image 765
Stacks Image 693
Stacks Image 697
Stacks Image 701

Extract från experimentell kortfilm "You must shut down your transmitter"

Danilo Giannini

subterranea