Subterranea, ett kulturellt äventyr i en fantastisk miljö.

Årets tema av den tvärkonstnärliga utställningen är "Alice i underlandet". Inom Subterranea projektet ska kompositören, sångare, skådespelare, dansare och konstnärsgruppen gemensamt jobba fram en upplevelse som kombinerar gruvans olika miljöer med nyskriven operamusik, nyskapad konst och ljusdesign. Resultatet blir en nyskapad, unik konst- och scenkonstupplevelse.

Nypremiär av opera:

Alice i underlandet - tebjudningen

operaproduktionen är en produktion av Minopera.

OBS ! Pga begränsat antal biljetter för varje visning måste alla biljetter (även gratisbiljetter) förbokas

Årets affisch av Arezoo Ghaeedvand

Stacks Image 1146
Stacks Image 738
Stacks Image 366
Stacks Image 363
Stacks Image 360
Stacks Image 375
Stacks Image 372
Stacks Image 1219
Stacks Image 369
Stacks Image 378
Stacks Image 1101
Stacks Image 2125
Stacks Image 2104
Stacks Image 1078
Stacks Image 1203
Stacks Image 1207
Stacks Image 1221
Copyright © 2023 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea